PiPet GILSON

PiPet GILSON

(1 đánh giá)

PIPETMAN G

PiPet GILSON

Call: 0981.967.066

 

PIPETMAN mới ® G 


Bảng mẫu sản phẩm:

 

Mẫu sản phẩm Mã sản phẩm ` Dải dung tích Ghi chú
PIPETMAN G P2G F144054M F144054P 0,2 ml - 2 ml Mã M là mũi phun
PIPETMAN G P10G F144055M F144055P 1 ml - 10 ml Thép không rỉ
PIPETMAN G P20G F144056M F144056P 2 ml - 20 ml  
PIPETMAN G P100G F144057M F144057P 10 ml - 100 ml Mã P là mũi nhựa
PIPETMAN G P200G F144058M F144058P 20 ml - 200 ml  
PIPETMAN G P1000G F144059M F144059P 100 ml - 1000 ml  

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)