Sản phẩm

mỗi trang
Bể tuần hoàn lạnh Chiller 23 lít, Model: LCH700, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 23 lít, Model: LCH700, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 23 lít, Model: LCH700, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể tuần hoàn lạnh Chiller 14 lít, Model: LCH500, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 14 lít, Model: LCH500, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 14 lít, Model: LCH500, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40P, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40P, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40P, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40H, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40H, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể đo độ nhớt chính xác 21 lít , Model: HVB40H, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bẫy lạnh âm 40 độ , Model: CTB40 ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bẫy lạnh âm 40 độ , Model: CTB40 ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bẫy lạnh âm 40 độ  , Model: CTB40 ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bẫy lạnh âm 70 độ , Model: CTB70 ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bẫy lạnh âm 70 độ , Model: CTB70 ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bẫy lạnh âm 70 độ  , Model: CTB70 ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Máy đo độ đục - Sensititre Nephelometer™ Model: Nephelometer , Hãng: Thermo Scientific/Mỹ

Máy đo độ đục - Sensititre Nephelometer™ Model: Nephelometer , Hãng: Thermo Scientific/Mỹ

Máy đo độ đục - Sensititre Nephelometer™  Model: Nephelometer , Hãng: Thermo Scientific/Mỹ

Call: 0981.967.066
TỦ ẤM ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN, DUNG TÍCH 43L, MODEL: NCI-43D, HÃNG: TAISITELAB

TỦ ẤM ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN, DUNG TÍCH 43L, MODEL: NCI-43D, HÃNG: TAISITELAB

TỦ ẤM ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN, DUNG TÍCH 43L, MODEL: NCI-43D, HÃNG: TAISITELAB

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ Sấy công nghiệp Đối Lưu Cưỡng Bức 1700 Lít, Model:DGF-5AB,Hãng:Taisite

Tủ Sấy công nghiệp Đối Lưu Cưỡng Bức 1700 Lít, Model:DGF-5AB,Hãng:Taisite

Tủ Sấy công nghiệp Đối Lưu Cưỡng Bức 1700 Lít, Model:DGF-5AB,Hãng:Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Sấy công nghiệp Đối Lưu Cưỡng Bức 1000 Lít, Model: DGF-4AB,Hãng: Taisite/Trung Quốc

Tủ Sấy công nghiệp Đối Lưu Cưỡng Bức 1000 Lít, Model: DGF-4AB,Hãng: Taisite/Trung Quốc

Tủ Sấy công nghiệp Đối Lưu Cưỡng Bức 1000 Lít, Model: DGF-4AB,Hãng: Taisite/Trung Quốc

Call: 0981.967.066
Tủ sấy 225 Lít, 250 độ, model: 101-3AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Tủ sấy 225 Lít, 250 độ, model: 101-3AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Tủ sấy 225 Lít, 250 độ, model: 101-3AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Call: 0981.967.066
Tủ sấy 136L, 250 độ, Model: 101-2AB, Hãng Taisite/USA

Tủ sấy 136L, 250 độ, Model: 101-2AB, Hãng Taisite/USA

Tủ sấy 136L, 250 độ, Model: 101-2AB, Hãng Taisite/USA

Call: 0981.967.066
Tủ sấy 71 Lít, 250 độ, Model: 101-1AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Tủ sấy 71 Lít, 250 độ, Model: 101-1AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Tủ sấy 71 Lít, 250 độ, Model: 101-1AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Call: 0981.967.066
Tủ sấy 43 Lít, 250 độ, model: 101-0AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Tủ sấy 43 Lít, 250 độ, model: 101-0AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Tủ sấy 43 Lít, 250 độ, model: 101-0AB, Hãng Taisite/USA, Xuất xứ: Trung Quốc

Call: 0981.967.066
MÁY TẠO HẠT CỐM DẠNG SÀNG KIỂU QUAY TRONG, Model:XL-250, HÃNG: TAISITE/USA

MÁY TẠO HẠT CỐM DẠNG SÀNG KIỂU QUAY TRONG, Model:XL-250, HÃNG: TAISITE/USA

MÁY TẠO HẠT CỐM DẠNG SÀNG KIỂU QUAY TRONG, Model:XL-250, HÃNG: TAISITE/USA

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 30 lít, Model: LC-LT230, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 30 lít, Model: LC-LT230, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 30 lít, Model: LC-LT230, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 22 lít, Model: LC-LT222, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 22 lít, Model: LC-LT222, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 22 lít, Model: LC-LT222, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 12 lít, Model: LC-LT212, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 12 lít, Model: LC-LT212, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 12 lít, Model: LC-LT212, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 8 lít, Model: LC-LT208, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 8 lít, Model: LC-LT208, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 8 lít, Model: LC-LT208, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 30 lít, Model: LC-LT430, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 30 lít, Model: LC-LT430, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 30 lít, Model: LC-LT430, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 22 lít, Model: LC-LT422, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 22 lít, Model: LC-LT422, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 22 lít, Model: LC-LT422, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít, Model: LC-LT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít, Model: LC-LT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít, Model: LC-LT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít, Model: LC-LT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít, Model: LC-LT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít, Model: LC-LT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 8 lít, Model: LC-LT408, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 8 lít, Model: LC-LT408, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 8 lít, Model: LC-LT408, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn 20 lít , Model: COB20 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 20 lít , Model: COB20 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 20 lít , Model: COB20 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn 10 lít , Model: COB10 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 10 lít , Model: COB10 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 10 lít , Model: COB10 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn 30 lít , Model: DCWB30 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 30 lít , Model: DCWB30 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 30 lít , Model: DCWB30 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn 20 lít , Model: DCWB20 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 20 lít , Model: DCWB20 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 20 lít , Model: DCWB20 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn 10 lít , Model: DCWB10 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 10 lít , Model: DCWB10 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 10 lít , Model: DCWB10 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt tuần hoàn 5 lít , Model: DCWB05 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 5 lít , Model: DCWB05 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn 5 lít , Model: DCWB05 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 22 lít, Model: LO-BH522, Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 22 lít, Model: LO-BH522, Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 22 lít, Model: LO-BH522, Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể ổn nhiệt dầu 11 lít, Model: LO-BH310 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 11 lít, Model: LO-BH310 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể ổn nhiệt dầu 11 lít, Model: LO-BH310 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 4.5 lít, Model: LO-BG200 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 4.5 lít, Model: LO-BG200 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 4.5 lít, Model: LO-BG200 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 2 lít, Model: LO-BG160 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 2 lít, Model: LO-BG160 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể kính ổn nhiệt dầu màn hình kỹ thuật số 2 lít, Model: LO-BG160 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066
Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 6 vị trí, Model:LB-SD610 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 6 vị trí, Model:LB-SD610 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt cho bộ chiết soxhlet 6 vị trí, Model:LB-SD610 , Hãng:LKLAB/Hàn Quốc

Call: 0981.967.066

Top

   (0)