Tủ sấy - Tủ sấy chân không

mỗi trang
TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGL-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG  Model: 2XZ-4  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG  Model: 2XZ-2  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT  Model: DZ53T  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT  Model: DZ-1AII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT  Model: DZ24T  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066

Top

   (0)