Thiết bị ngành dược

mỗi trang
Máy làm viên hoàn bán tự động LYSW-12

Máy làm viên hoàn bán tự động LYSW-12

Máy làm viên hoàn bán tự động LYSW-12

Call: 0981.967.066
Máy đóng nang thủ công 100 viên/lần , Model: TS-100M, Hãng: TaisiteLab/Mỹ

Máy đóng nang thủ công 100 viên/lần , Model: TS-100M, Hãng: TaisiteLab/Mỹ

Máy đóng nang thủ công 100 viên/lần , Model: TS-100M, Hãng: TaisiteLab/Mỹ

Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN MODEL: YD-2

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN MODEL: YD-2

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN MODEL: YD-2
Call: 0981.967.066
MÁY NGHIỀN VẠN NĂNG

MÁY NGHIỀN VẠN NĂNG

MÁY NGHIỀN VẠN NĂNG
Call: 0981.967.066
Thiết bị kiểm tra độ kín vỉ thuốc, bao bì

Thiết bị kiểm tra độ kín vỉ thuốc, bao bì

Thiết bị kiểm tra độ kín vỉ thuốc, bao bì
Call: 0981.967.066
PHÂN CỰC KẾ ĐỂ BÀN KRUSS Model: PT1000- LED

PHÂN CỰC KẾ ĐỂ BÀN KRUSS Model: PT1000- LED

PHÂN CỰC KẾ ĐỂ BÀN KRUSS Model: PT1000- LED
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 3 GIỎ Model: ZBS-6G

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 3 GIỎ Model: ZBS-6G

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 3 GIỎ Model: ZBS-6G
Call: 0981.967.066
PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG KRUSS Model: PT8000

PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG KRUSS Model: PT8000

PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG KRUSS Model: PT8000
Call: 0981.967.066
PHÂN CỰC KẾ ĐỂ BÀN THƯỢNG HẢI WXG-4

PHÂN CỰC KẾ ĐỂ BÀN THƯỢNG HẢI WXG-4

PHÂN CỰC KẾ ĐỂ BÀN THƯỢNG HẢI WXG-4
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 3 VỊ TRÍ RC-3

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 3 VỊ TRÍ RC-3

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 3 VỊ TRÍ RC-3
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN YD-1

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN YD-1

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN YD-1
Call: 0981.967.066
MÁY TRỘN TẠO HẠT CAO TỐC

MÁY TRỘN TẠO HẠT CAO TỐC

MÁY TRỘN TẠO HẠT CAO TỐC
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 1 VỊ TRÍ RC-1

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 1 VỊ TRÍ RC-1

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 1 VỊ TRÍ RC-1
Call: 0981.967.066
Máy đo độ hòa tan 6 vị trí

Máy đo độ hòa tan 6 vị trí

Máy đo độ hòa tan 6 vị trí
Call: 0981.967.066
Máy đo độ hòa tan 8 vị trí RC-8DS

Máy đo độ hòa tan 8 vị trí RC-8DS

Máy đo độ hòa tan 8 vị trí RC-8DS
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG KRUSS Model: KSP1D

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG KRUSS Model: KSP1D

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG KRUSS Model: KSP1D
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ MÀI MÒN (ĐỘ VỠ) THUỐC VIÊN CS-2

MÁY ĐO ĐỘ MÀI MÒN (ĐỘ VỠ) THUỐC VIÊN CS-2

MÁY ĐO ĐỘ MÀI MÒN (ĐỘ VỠ) THUỐC VIÊN CS-2
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 1 VỊ TRÍ Model: BJ-1

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 1 VỊ TRÍ Model: BJ-1

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 1 VỊ TRÍ Model: BJ-1
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY RY-2

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY RY-2

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY RY-2
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU THUỐC PJ-3

MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU THUỐC PJ-3

MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU THUỐC PJ-3
Call: 0981.967.066
MÁY DẬP VIÊN 1 CHÀY TỰ ĐỘNG TDP-5

MÁY DẬP VIÊN 1 CHÀY TỰ ĐỘNG TDP-5

MÁY DẬP VIÊN 1 CHÀY TỰ ĐỘNG TDP-5
Call: 0981.967.066
MÁY DẬP VIÊN 1 CHÀY TỰ ĐỘNG TDP-1.5

MÁY DẬP VIÊN 1 CHÀY TỰ ĐỘNG TDP-1.5

MÁY DẬP VIÊN 1 CHÀY TỰ ĐỘNG TDP-1.5
Call: 0981.967.066
PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG WZZ-2B (WZZ-2A)

PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG WZZ-2B (WZZ-2A)

PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG WZZ-2B (WZZ-2A)
Call: 0981.967.066
MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU, THỰC VẬT Model: FY130

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU, THỰC VẬT Model: FY130

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU, THỰC VẬT Model: FY130
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG KRUSS

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG KRUSS

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG KRUSS
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO TỶ TRỌNG TỰ ĐỘNG KRUSS Model: DS7800

MÁY ĐO TỶ TRỌNG TỰ ĐỘNG KRUSS Model: DS7800

MÁY ĐO TỶ TRỌNG TỰ ĐỘNG KRUSS Model: DS7800
Call: 0981.967.066
MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU, THỰC VẬT FZ102

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU, THỰC VẬT FZ102

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU, THỰC VẬT FZ102
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ Model: BJ-2

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ Model: BJ-2

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ Model: BJ-2
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 3 VỊ TRÍ Model: BJ-3

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 3 VỊ TRÍ Model: BJ-3

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 3 VỊ TRÍ Model: BJ-3
Call: 0981.967.066
Máy viên hoàn thuốc Model: DZ 20

Máy viên hoàn thuốc Model: DZ 20

Máy viên hoàn thuốc Model: DZ 20
Call: 0981.967.066
Máy dập viên 1 chày tự động

Máy dập viên 1 chày tự động

Máy dập viên 1 chày tự động
Call: 0981.967.066

Top

   (0)