bếp đun bình cầu

mỗi trang
Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 3 Vị Trí (bình 500ml), HM3-500D Taisite

Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 3 Vị Trí (bình 500ml), HM3-500D Taisite

- Nhiệt độ cài đặt tối đa : 380 ℃ - Số vị trí/thể tích : 3 x 500ml (Loại 3 vị trí cho bình cầu đáy tròn 500ml) - Công suất tiêu thụ (W): 250 x 3 - Nguồn điện: 220-240/50-60Hz - Thời gian: Hoạt động liên tục
Call: 0981.967.066
Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 3 Vị Trí (bình 1000ml), HM3-1000D Taisite

Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 3 Vị Trí (bình 1000ml), HM3-1000D Taisite

-Nhiệt độ cài đặt tối đa : 380 ℃ - Số vị trí/thể tích : 3 x 1000ml (Loại 3 vị trí cho bình cầu đáy tròn 1000ml) - Công suất tiêu thụ (W): 350 x 3 - Nguồn điện: 220-240/50-60Hz - Thời gian: Hoạt động liên tục
Call: 0981.967.066
Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 6 Vị Trí (bình 250ml), HM6-250D Taisite

Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 6 Vị Trí (bình 250ml), HM6-250D Taisite

- Nhiệt độ cài đặt tối đa : 380 ℃ - Số vị trí/thể tích : 6 x 250ml (Loại 6 vị trí cho bình cầu đáy tròn 250ml) - Công suất tiêu thụ (W): 150 x 6 - Nguồn điện: 220-240/50-60Hz - Thời gian: Hoạt động liên tục
Call: 0981.967.066
Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 6 Vị Trí (bình 500ml), HM6-500D

Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 6 Vị Trí (bình 500ml), HM6-500D

- Nhiệt độ cài đặt tối đa : 380 ℃ - Số vị trí/thể tích : 6 x 500ml (Loại 6 vị trí cho bình cầu đáy tròn 500ml) - Công suất tiêu thụ (W): 250 x 6 - Nguồn điện: 220-240/50-60Hz
Call: 0981.967.066
Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 6 Vị Trí (bình 1000ml), HM6-1000D

Bếp Đun Bình Cầu Điện Tử 6 Vị Trí (bình 1000ml), HM6-1000D

- Nhiệt độ cài đặt tối đa : 380 ℃ - Số vị trí/thể tích : 6 x 1000ml (Loại 6 vị trí cho bình cầu đáy tròn 1000ml) - Công suất tiêu thụ (W): 350 x 6 - Nguồn điện: 220-240/50-60Hz
Call: 0981.967.066
Bếp đun bình cầu 1000ml, model: 98-I-C-1000,

Bếp đun bình cầu 1000ml, model: 98-I-C-1000,

Mô tả : - Thể tích : 1000 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 380 °C - Công suất gia nhiệt : 350 W
Call: 0981.967.066
BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ

BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ

BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ - Model: DK-98-II - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
Bếp đun bình cầu có khuấy từ

Bếp đun bình cầu có khuấy từ

Bếp đun bình cầu có khuấy từ - Model: 98-II-B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
Bếp đun bình cầu loại 500ml

Bếp đun bình cầu loại 500ml

Bếp đun bình cầu loại 500ml - Model: 98-I-B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
Bếp đun bình cầu loại 250ml

Bếp đun bình cầu loại 250ml

Bếp đun bình cầu loại 250ml - Model: 98-I-B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066

Top

   (0)