Tủ ấm - Tủ ấm lạnh

mỗi trang
TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-150BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
tủ ấm lạnh

tủ ấm lạnh

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-70BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT  Model: DH 4000BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN  Model: DH3600BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)  Model: GP-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ

TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ

TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ

TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ

TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ
Call: 0981.967.066
Tủ ấm lạnh Biobase

Tủ ấm lạnh Biobase

Tủ ấm lạnh Biobase
Call: 0981.967.066
Tủ ấm sáng Biobase

Tủ ấm sáng Biobase

Tủ ấm sáng Biobase
Call: 0981.967.066
Tủ ấm CO2 BIOBASE

Tủ ấm CO2 BIOBASE

Tủ ấm CO2 BIOBASE
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 105 LÍT DAIHAN WIG- 105

TỦ ẤM 105 LÍT DAIHAN WIG- 105

TỦ ẤM 105 LÍT DAIHAN WIG- 105
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB500
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INE500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INE500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INE500
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 155 LÍT DAIHAN WIG- 155

TỦ ẤM 155 LÍT DAIHAN WIG- 155

TỦ ẤM 155 LÍT DAIHAN WIG- 155
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 256 LÍT MEMMERT – ĐỨC

TỦ ẤM 256 LÍT MEMMERT – ĐỨC

TỦ ẤM 256 LÍT MEMMERT – ĐỨC
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 32 LÍT DAIHAN WIG- 32

TỦ ẤM 32 LÍT DAIHAN WIG- 32

TỦ ẤM 32 LÍT DAIHAN WIG- 32
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 32 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB200

TỦ ẤM 32 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB200

TỦ ẤM 32 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB200
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 50 LÍT DAIHAN WIG- 50

TỦ ẤM 50 LÍT DAIHAN WIG- 50

TỦ ẤM 50 LÍT DAIHAN WIG- 50
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 53 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB400

TỦ ẤM 53 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB400

TỦ ẤM 53 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB400
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM CO2 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INC-108

TỦ ẤM CO2 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INC-108

TỦ ẤM CO2 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INC-108
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM MEMMERT IN55

TỦ ẤM MEMMERT IN55

TỦ ẤM MEMMERT IN55
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM MEMMERT IN75

TỦ ẤM MEMMERT IN75

TỦ ẤM MEMMERT IN75
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM MEMMERT IN110

TỦ ẤM MEMMERT IN110

TỦ ẤM MEMMERT IN110
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM MEMMERT IN160

TỦ ẤM MEMMERT IN160

TỦ ẤM MEMMERT IN160
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM CO2 150 LÍT LABTECH LCO-265AI

TỦ ẤM CO2 150 LÍT LABTECH LCO-265AI

TỦ ẤM CO2 150 LÍT LABTECH LCO-265AI
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM CO2 101 LÍT LABTECH LCO-165AI

TỦ ẤM CO2 101 LÍT LABTECH LCO-165AI

TỦ ẤM CO2 101 LÍT LABTECH LCO-165AI
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 32 LÍT LABTECH LIB-030M

TỦ ẤM 32 LÍT LABTECH LIB-030M

TỦ ẤM 32 LÍT LABTECH LIB-030M
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 56 LÍT LABTECH LIB-060M

TỦ ẤM 56 LÍT LABTECH LIB-060M

TỦ ẤM 56 LÍT LABTECH LIB-060M
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 300 LÍT LABTECH LIB-300M

TỦ ẤM 300 LÍT LABTECH LIB-300M

TỦ ẤM 300 LÍT LABTECH LIB-300M
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM CO2 50 LÍT LABTECH LCO-065AI

TỦ ẤM CO2 50 LÍT LABTECH LCO-065AI

TỦ ẤM CO2 50 LÍT LABTECH LCO-065AI
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM CO2 324 LÍT LCO-365AI

TỦ ẤM CO2 324 LÍT LCO-365AI

TỦ ẤM CO2 324 LÍT LCO-365AI
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 10 LÍT LABTECH LIB-010M

TỦ ẤM 10 LÍT LABTECH LIB-010M

TỦ ẤM 10 LÍT LABTECH LIB-010M
Call: 0981.967.066

Top

   (0)