Tủ ấm - Tủ ấm lạnh

mỗi trang
TỦ ẤM ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN, DUNG TÍCH 43L, MODEL: NCI-43D, HÃNG: TAISITELAB

TỦ ẤM ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN, DUNG TÍCH 43L, MODEL: NCI-43D, HÃNG: TAISITELAB

TỦ ẤM ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN, DUNG TÍCH 43L, MODEL: NCI-43D, HÃNG: TAISITELAB

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 449L loại IF450m, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 449L loại IF450m, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 449L loại IF450m, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ ấm đối lưu tự nhiên 749L loại IN750m, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm đối lưu tự nhiên 749L loại IN750m, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm đối lưu tự nhiên 749L loại IN750m, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 125 Lít, FCI-125D Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 85 Lít, FCI-85D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 85 Lít, FCI-85D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 85 Lít, FCI-85D Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 85 Lít, FCI-85L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 85 Lít, FCI-85L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 85 Lít, FCI-85L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 230 Lít, FCI-230L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 230 Lít, FCI-230L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 230 Lít, FCI-230L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 230 Lít, FCI-230D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 230 Lít, FCI-230D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 230 Lít, FCI-230D Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 43 Lít, NCI-43D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 43 Lít, NCI-43D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 43 Lít, NCI-43D Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 43 Lít, NCI-43L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 43 Lít, NCI-43L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 43 Lít, NCI-43L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 63 Lít, NCI-63L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 63 Lít, NCI-63L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 63 Lít, NCI-63L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 63 Lít, NCI-63D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 63 Lít, NCI-63D Taisite

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 63 Lít, NCI-63D Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 124 Lít, NCI-124L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 124 Lít, NCI-124L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 124 Lít, NCI-124L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 209 Lít, NCI-209L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 209 Lít, NCI-209L Taisite, Màn Hình LCD

Tủ Ấm Đối Lưu Tự Nhiên 209 Lít, NCI-209L Taisite, Màn Hình LCD

Call: 0981.967.066
Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 123 Lít, Model: NCI-123, Hãng: TaisiteLab

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 123 Lít, Model: NCI-123, Hãng: TaisiteLab

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức 123 Lít, Model: NCI-123, Hãng: TaisiteLab

Call: 0981.967.066
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1060L loại UF1060mplus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1060L loại UF1060mplus, Hãng Memmert/Đức

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1060L loại UF1060mplus, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ làm ấm chăn y tế 108L loại IF110bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 108L loại IF110bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 108L loại IF110bw, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ làm ấm chăn y tế 256L loại IF260bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 256L loại IF260bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 256L loại IF260bw, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ làm ấm chăn y tế 449L loại IF450bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 449L loại IF450bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 449L loại IF450bw, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ làm ấm chăn y tế 749L loại IF750bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 749L loại IF750bw, Hãng Memmert/Đức

Tủ làm ấm chăn y tế 749L loại IF750bw, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ ấm CO2 loại 56L model ICO50med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 56L model ICO50med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 56L model ICO50med, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ ấm CO2 loại 107L model ICO105med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 107L model ICO105med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 107L model ICO105med, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ ấm CO2 loại 156L model ICO150med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 156L model ICO150med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 156L model ICO150med, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ ấm CO2 loại 241L model ICO240med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 241L model ICO240med, Hãng Memmert/Đức

Tủ ấm CO2 loại 241L model ICO240med, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-150BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
tủ ấm lạnh

tủ ấm lạnh

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-70BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT  Model: DH 4000BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN  Model: DH3600BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)  Model: GP-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ

TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ

TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ
Call: 0981.967.066
TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ

TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ

TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ
Call: 0981.967.066

Top

   (0)