Máy li tâm

mỗi trang
Máy làm đầy sinh học Plasma, model:Plasma Bio-filler, hãng: Taisitelab

Máy làm đầy sinh học Plasma, model:Plasma Bio-filler, hãng: Taisitelab

Máy làm đầy sinh học Plasma, model:Plasma Bio-filler, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm PRP và chất béo, model:D4-4FAT, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm PRP và chất béo, model:D4-4FAT, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm PRP và chất béo, model:D4-4FAT, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm PRP, model:D3-4PRP, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm PRP, model:D3-4PRP, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm PRP, model:D3-4PRP, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm PRP, model:D2-4PRP, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm PRP, model:D2-4PRP, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm PRP, model:D2-4PRP, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm nha khoa, model:PGSpin, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm nha khoa, model:PGSpin, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm nha khoa, model:PGSpin, hãng:Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm mao quản, model:HCTSpin, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm mao quản, model:HCTSpin, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm mao quản, model:HCTSpin, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm kiểm tra dầu, model:D400-0L, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm kiểm tra dầu, model:D400-0L, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm kiểm tra dầu, model:D400-0L, hãng:Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao sức chứa lớn, model:F5-21R, hãng Taisitelab

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao sức chứa lớn, model:F5-21R, hãng Taisitelab

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao sức chứa lớn, model:F5-21R, hãng Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao, model:D3-16A, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao, model:D3-16A, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao, model:D3-16A, hãng:Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao, model:D3-16R, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao, model:D3-16R, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm lạnh tốc độ cao, model:D3-16R, hãng:Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm đặt sàn, model:F5-5R, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm đặt sàn, model:F5-5R, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm đặt sàn, model:F5-5R, hãng:Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm đặt sàn, model:F5-6R, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm đặt sàn, model:F5-6R, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm đặt sàn, model:F5-6R, hãng:Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy li tâm lạnh tốc độ thấp,model: D4-5R,hãng: Taisitelab

Máy li tâm lạnh tốc độ thấp,model: D4-5R,hãng: Taisitelab

Máy li tâm lạnh tốc độ thấp,model: D4-5R,hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D3-4S, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D3-4S, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D3-4S, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D3-5A, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D3-5A, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D3-5A, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D2-5A, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D2-5A, hãng: Taisitelab

Máy ly tâm tốc độ thấp, model: D2-5A, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm khay vi thế, model: Mini plate, Taisitelab

Máy ly tâm khay vi thế, model: Mini plate, Taisitelab

Máy ly tâm khay vi thế, model: Mini plate, hãng: Taisitelab

Call: 0981.967.066
Máy ly tâm chuỗi ống, model: Mini Smart, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm chuỗi ống, model: Mini Smart, hãng:Taisitelab

Máy ly tâm chuỗi ống Mini Smart-Taisitelab

Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380R

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380R

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380R
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H2050R-1

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H2050R-1

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H2050R-1
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM 4000 VÒNG/PHÚT, 6 ỐNG X 20ML 800D (800B)

MÁY LI TÂM 4000 VÒNG/PHÚT, 6 ỐNG X 20ML 800D (800B)

MÁY LI TÂM 4000 VÒNG/PHÚT, 6 ỐNG X 20ML 800D (800B)
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Z130M

MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Z130M

MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Z130M
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1850

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1850

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1850
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM THƯỜNG L-420/ L-500/ L600

MÁY LI TÂM THƯỜNG L-420/ L-500/ L600

MÁY LI TÂM THƯỜNG L-420/ L-500/ L600
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5000 VÒNG/PHÚT L600A

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5000 VÒNG/PHÚT L600A

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5000 VÒNG/PHÚT L600A
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT L530

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT L530

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT L530
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM 12 ỐNG 80-2 (80-2B)

MÁY LI TÂM 12 ỐNG 80-2 (80-2B)

MÁY LI TÂM 12 ỐNG 80-2 (80-2B)
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1650R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1650R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1650R
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO GL-21M

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO GL-21M

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO GL-21M
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1850R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1850R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1850R
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY HANDZENTRIFUGE

MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY HANDZENTRIFUGE

MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY HANDZENTRIFUGE
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HETTICH EBA 21

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 21

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 21
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HETTICH EBA 20

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 20

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 20
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HETTICH EBA20S

MÁY LI TÂM HETTICH EBA20S

MÁY LI TÂM HETTICH EBA20S
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 120

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 120

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 120
Call: 0981.967.066
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200-S

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200-S

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200-S
Call: 0981.967.066

Top

   (0)