Tủ môi trường - Tủ vi khí hậu

mỗi trang
Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 80 Lít CHI-80P Taisite

Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 80 Lít CHI-80P Taisite

Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 80 Lít CHI-80P Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 150 Lít CHI-150P Taisite

Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 150 Lít CHI-150P Taisite

Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 150 Lít CHI-150P Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 250 Lít CHI-250P Taisite

Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 250 Lít CHI-250P Taisite

Tủ Môi Trường Nhiệt Độ, Độ Ẩm 250 Lít CHI-250P Taisite

Call: 0981.967.066
Tủ kiểm tra môi trường 256L loại CTC256, Hãng Memmert/Đức

Tủ kiểm tra môi trường 256L loại CTC256, Hãng Memmert/Đức

Tủ kiểm tra môi trường 256L loại CTC256, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 108L loại ICH110eco, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 108L loại ICH110eco, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 108L loại ICH110eco, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 256L loại ICH260eco, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 256L loại ICH260eco, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 256L loại ICH260eco, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 749L loại ICH750, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 749L loại ICH750, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 749L loại ICH750, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 108L loại HPP110, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 108L loại HPP110, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 108L loại HPP110, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 256L loại HPP260, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 256L loại HPP260, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 256L loại HPP260, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 384L loại HPP410, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 384L loại HPP410, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 384L loại HPP410, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 749L loại HPP750, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 749L loại HPP750, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 749L loại HPP750, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 1060L loại HPP1060, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 1060L loại HPP1060, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 1060L loại HPP1060, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ vi khí hậu 2140L loại HPP2200, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 2140L loại HPP2200, Hãng Memmert/Đức

Tủ vi khí hậu 2140L loại HPP2200, Hãng Memmert/Đức

Call: 0981.967.066
Tủ Vi Khí Hậu có CO2 Labtech - Model: LGC-5201G

Tủ Vi Khí Hậu có CO2 Labtech - Model: LGC-5201G

Tủ Vi Khí Hậu có CO2 Labtech - Model: LGC-5201G
Call: 0981.967.066
Tủ Vi Khí Hậu Labtech - Model: LGC-5101

Tủ Vi Khí Hậu Labtech - Model: LGC-5101

Tủ Vi Khí Hậu Labtech - Model: LGC-5101
Call: 0981.967.066
Tủ Vi Khí Hậu Labtech LIC - 3101H

Tủ Vi Khí Hậu Labtech LIC - 3101H

Tủ Vi Khí Hậu Labtech LIC - 3101H
Call: 0981.967.066
TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH

TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH

TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH
Call: 0981.967.066
Tủ Vi Khí Hậu - Model: BIC 300

Tủ Vi Khí Hậu - Model: BIC 300

Tủ Vi Khí Hậu - Model: BIC 300
Call: 0981.967.066
Tủ Vi Khí Hậu - Model: BIC 250

Tủ Vi Khí Hậu - Model: BIC 250

Tủ Vi Khí Hậu - Model: BIC 250
Call: 0981.967.066
TỦ MÔI TRƯỜNG 400 lít Model: RGX400E

TỦ MÔI TRƯỜNG 400 lít Model: RGX400E

TỦ MÔI TRƯỜNG 400 lít Model: RGX400E
Call: 0981.967.066
Tủ môi trường tủ vi khí hậu Taisite RGX250E

Tủ môi trường tủ vi khí hậu Taisite RGX250E

Tủ môi trường tủ vi khí hậu Taisite RGX250E
Call: 0981.967.066
Tủ môi trường (tủ vi khí hậu) 300 lít RGX300E

Tủ môi trường (tủ vi khí hậu) 300 lít RGX300E

Tủ môi trường (tủ vi khí hậu) 300 lít RGX300E
Call: 0981.967.066

Top

   (0)