Máy quang phổ

mỗi trang
MÁY QUANG PHỔ ĐO PEROXIDE TRONG DẦU OLIVE Mi490

MÁY QUANG PHỔ ĐO PEROXIDE TRONG DẦU OLIVE Mi490

MÁY QUANG PHỔ ĐO PEROXIDE (PEROXIDE VALUE) TRONG DẦU OLIVE Model Mi490 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO IODINE ĐIỆN MW13

MÁY QUANG PHỔ ĐO IODINE ĐIỆN MW13

MÁY QUANG PHỔ ĐO IODINE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW13 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)
1,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY QUANG PHỔ ĐO PHOSPHATE Model MW12

MÁY QUANG PHỔ ĐO PHOSPHATE Model MW12

MÁY QUANG PHỔ ĐO PHOSPHATE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW12 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)
1,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT HIỆN SỐ Model MW14

MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT HIỆN SỐ Model MW14

MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW14 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)
1,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE MNodel: MW11

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE MNodel: MW11

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW11 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)
1,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UVD-2950

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UVD-2950

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UVD-2950
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO QUANG PHỔ LABOMED - Model: UV 2602

MÁY ĐO QUANG PHỔ LABOMED - Model: UV 2602

MÁY ĐO QUANG PHỔ LABOMED - Model: UV 2602
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UV 2505

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UV 2505

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UV 2505
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UV 2550

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UV 2550

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UV 2550
Call: 0981.967.066
Máy so màu Jinghua UV-VIS 754

Máy so màu Jinghua UV-VIS 754

Máy so màu Jinghua UV-VIS 754
Call: 0981.967.066
Máy quang phổ Jinghua UV-VIS 752

Máy quang phổ Jinghua UV-VIS 752

Máy quang phổ Jinghua UV-VIS 752
Call: 0981.967.066
Máy quang phổ so màu Jinghua 722

Máy quang phổ so màu Jinghua 722

Máy quang phổ so màu Jinghua 722
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ SO MÀU KHẢ KIẾN

MÁY QUANG PHỔ SO MÀU KHẢ KIẾN

MÁY QUANG PHỔ SO MÀU KHẢ KIẾN
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi408 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi408 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi408 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHO ĐO PHOPHATE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi412 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHO ĐO PHOPHATE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi412 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHO ĐO PHOPHATE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi412 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO CAO Model Mi413 – Hãng s

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO CAO Model Mi413 – Hãng s

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO CAO Model Mi413 – Hãng s
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO pH/CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi411 – Hãng sản xuất: MA

MÁY QUANG PHỔ ĐO pH/CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi411 – Hãng sản xuất: MA

MÁY QUANG PHỔ ĐO pH/CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi411 – Hãng sản xuất: MA
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORIDE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi414 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORIDE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi414 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORIDE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi414 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO AMMONIA ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO TRUNG BÌNH Model Mi405 – Hãng sản xuất: MARTINI –

MÁY QUANG PHỔ ĐO AMMONIA ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO TRUNG BÌNH Model Mi405 – Hãng sản xuất: MARTINI –

MÁY QUANG PHỔ ĐO AMMONIA ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO TRUNG BÌNH Model Mi405 – Hãng sản xuất: MARTINI –
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi406 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi406 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỰ DO ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi406 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari
Call: 0981.967.066
MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UVD-3200

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UVD-3200

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS - Model: UVD-3200
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO AMMONIA ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO THẤP Model Mi407 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hunga

MÁY QUANG PHỔ ĐO AMMONIA ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO THẤP Model Mi407 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hunga

MÁY QUANG PHỔ ĐO AMMONIA ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ KHOẢNG ĐO THẤP Model Mi407 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hunga
Call: 0981.967.066
MÁY QUANG PHỔ ĐO ĐỘ ĐỤC ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi415 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO ĐỘ ĐỤC ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi415 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari

MÁY QUANG PHỔ ĐO ĐỘ ĐỤC ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi415 – Hãng sản xuất: MARTINI – Hungari
Call: 0981.967.066

Top

   (0)