Tủ cấy vi sinh - Tủ an toàn sinh học

mỗi trang
Tủ cấy vi sinh đơn SW-CJ-1FD

Tủ cấy vi sinh đơn SW-CJ-1FD

Tủ cấy vi sinh đơn SW-CJ-1FD
Call: 0981.967.066
Tủ cấy vi sinh đôi STC75-120

Tủ cấy vi sinh đôi STC75-120

Tủ cấy vi sinh đôi STC75-120
Call: 0981.967.066
Tủ cấy vi sinh loại thường SW-CJ-1BS

Tủ cấy vi sinh loại thường SW-CJ-1BS

Tủ cấy vi sinh loại thường SW-CJ-1BS
Call: 0981.967.066
Tủ cấy vi sinh đơn STC70-90

Tủ cấy vi sinh đơn STC70-90

Tủ cấy vi sinh đơn STC70-90
Call: 0981.967.066
Tủ cấy vi sinh đôi SW-CJ-2FD

Tủ cấy vi sinh đôi SW-CJ-2FD

Tủ cấy vi sinh đôi SW-CJ-2FD
Call: 0981.967.066
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3 BIOBASE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3 BIOBASE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3 BIOBASE
Call: 0981.967.066
Tủ an toàn sinh học cấp II BIOBASE nhóm B2

Tủ an toàn sinh học cấp II BIOBASE nhóm B2

Tủ an toàn sinh học cấp II BIOBASE nhóm B2
Call: 0981.967.066
Tủ an toàn sinh học (CLASS II) BIOBASE NHÓM A

Tủ an toàn sinh học (CLASS II) BIOBASE NHÓM A

Tủ an toàn sinh học (CLASS II) BIOBASE NHÓM A
Call: 0981.967.066
Tủ an toàn sinh học (CLASS I) BIOBASE

Tủ an toàn sinh học (CLASS I) BIOBASE

Tủ an toàn sinh học (CLASS I) BIOBASE
Call: 0981.967.066
TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH

TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH

TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH
Call: 0981.967.066
TỦ CẤY VI SINH LVC-6A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-6A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-6A1
Call: 0981.967.066
TỦ CẤY VI SINH LVC-3A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-3A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-3A1
Call: 0981.967.066
TỦ CẤY VI SINH AVC-2D1

TỦ CẤY VI SINH AVC-2D1

TỦ CẤY VI SINH AVC-2D1
Call: 0981.967.066
HỆ THỐNG NUÔI CẤY TẾ BÀO KHÔNG NHIỄM

HỆ THỐNG NUÔI CẤY TẾ BÀO KHÔNG NHIỄM

HỆ THỐNG NUÔI CẤY TẾ BÀO KHÔNG NHIỄM
Call: 0981.967.066
Tủ an toàn sinh học Model: 11231BBC86

Tủ an toàn sinh học Model: 11231BBC86

Tủ an toàn sinh học Model: 11231BBC86
Call: 0981.967.066

Top

   (0)