Tủ cấy vi sinh - Tủ an toàn sinh học

mỗi trang
Tủ cấy vi sinh đơn SW-CJ-1FD

Tủ cấy vi sinh đơn SW-CJ-1FD

Tủ cấy vi sinh đơn SW-CJ-1FD

Call: 0986.112.900
Tủ cấy vi sinh đôi STC75-120

Tủ cấy vi sinh đôi STC75-120

Tủ cấy vi sinh đôi STC75-120

Call: 0986.112.900
Tủ cấy vi sinh loại thường SW-CJ-1BS

Tủ cấy vi sinh loại thường SW-CJ-1BS

Tủ cấy vi sinh loại thường SW-CJ-1BS

Call: 0986.112.900
Tủ cấy vi sinh đơn STC70-90

Tủ cấy vi sinh đơn STC70-90

Tủ cấy vi sinh đơn STC70-90

Call: 0986.112.900
Tủ cấy vi sinh đôi SW-CJ-2FD

Tủ cấy vi sinh đôi SW-CJ-2FD

Tủ cấy vi sinh đôi SW-CJ-2FD

Call: 0986.112.900
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3 BIOBASE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3 BIOBASE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 3 BIOBASE

Call: 0986.112.900
Tủ an toàn sinh học cấp II BIOBASE nhóm B2

Tủ an toàn sinh học cấp II BIOBASE nhóm B2

Tủ an toàn sinh học cấp II BIOBASE nhóm B2

Call: 0986.112.900
Tủ an toàn sinh học (CLASS II) BIOBASE NHÓM A

Tủ an toàn sinh học (CLASS II) BIOBASE NHÓM A

Tủ an toàn sinh học (CLASS II) BIOBASE NHÓM A

Call: 0986.112.900
Tủ an toàn sinh học (CLASS I) BIOBASE

Tủ an toàn sinh học (CLASS I) BIOBASE

Tủ an toàn sinh học (CLASS I) BIOBASE

Call: 0986.112.900
TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH

TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH

TỦ NUÔI TRỒNG MÔ THỰC VẬT LABTECH

Call: 0986.112.900
TỦ CẤY VI SINH LVC-6A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-6A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-6A1

Call: 0986.112.900
TỦ CẤY VI SINH LVC-3A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-3A1

TỦ CẤY VI SINH LVC-3A1

Call: 0986.112.900
TỦ CẤY VI SINH AVC-2D1

TỦ CẤY VI SINH AVC-2D1

TỦ CẤY VI SINH AVC-2D1

Call: 0986.112.900
HỆ THỐNG NUÔI CẤY TẾ BÀO KHÔNG NHIỄM

HỆ THỐNG NUÔI CẤY TẾ BÀO KHÔNG NHIỄM

HỆ THỐNG NUÔI CẤY TẾ BÀO KHÔNG NHIỄM

Call: 0986.112.900
Tủ an toàn sinh học  Model: 11231BBC86

Tủ an toàn sinh học Model: 11231BBC86

Tủ an toàn sinh học Model: 11231BBC86

Call: 0986.112.900

Top

   (0)