Kính hiển vi

mỗi trang
Euromex monocular microscope CKL-LED

Euromex monocular microscope CKL-LED

Euromex monocular microscope CKL-LED
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX21

KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX21

KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX21
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX22

KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX22

KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX22
25,000,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 400 LẦN KRUSS Model: MML1200

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 400 LẦN KRUSS Model: MML1200

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 400 LẦN KRUSS Model: MML1200
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN KRUSS, Model: MBL2000

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN KRUSS, Model: MBL2000

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN KRUSS, Model: MBL2000
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1600 LẦN, Model: L1100A

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1600 LẦN, Model: L1100A

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1600 LẦN, Model: L1100A
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi 2 mắt Euromex model :BB.1152-PLPHi

Kính hiển vi 2 mắt Euromex model :BB.1152-PLPHi

Kính hiển vi 2 mắt Euromex model :BB.1152-PLPHi
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40

Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40

Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi eromex NOVEX Macroscoop MA

Kính hiển vi eromex NOVEX Macroscoop MA

Kính hiển vi eromex NOVEX Macroscoop MA
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi eromex Novex microscope FL-100-H

Kính hiển vi eromex Novex microscope FL-100-H

Kính hiển vi eromex Novex microscope FL-100-H
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4205

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4205

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4205
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4225

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4225

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4225
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1001

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1001

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1001
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005

Độ phóng đại : 40 , 100, 400 lần Thị kính : 10x Vật kính : 4x , 10x, S40x Tương ứng với độ mở tụ quang NA. 0,1 ; NA.0,25 ; NA.0,65 Trang bị ống quan sát kĩ thuật số camera 1.3Mp CMOS kết nối cổng USB với phần mềm xử lí hình ảnh ImageFocus Góc nghiêng quan sát 45 độ
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1101

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1101

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1101
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1151

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1151

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1151
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1153

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1153

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1153
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1601

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1601

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1601
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1652

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1652

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1652
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR-K

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR-K

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR-K
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi euromex Novex Junior LED microscope

Kính hiển vi euromex Novex Junior LED microscope

Kính hiển vi euromex Novex Junior LED microscope
Call: 0986.112.900
KÍnh hiển vi euromex Novex microscope FL-100

KÍnh hiển vi euromex Novex microscope FL-100

KÍnh hiển vi euromex Novex microscope FL-100
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi euromex Novex microscope FL-100-LED

Kính hiển vi euromex Novex microscope FL-100-LED

Kính hiển vi euromex Novex microscope FL-100-LED
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45 with LED-illumination

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45 with LED-illumination

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45 with LED-illumination
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45
Call: 0986.112.900
Kính hiển vi Euromex NOVEX μSMART 81,600

Kính hiển vi Euromex NOVEX μSMART 81,600

Kính hiển vi Euromex NOVEX μSMART 81,600
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH KRUSS Model: MBL2000-T

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH KRUSS Model: MBL2000-T

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH KRUSS Model: MBL2000-T
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH, Model: XSZ-2007 –CCD

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH, Model: XSZ-2007 –CCD

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH, Model: XSZ-2007 –CCD
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 lần NOVEL Model: JSZ5B

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 lần NOVEL Model: JSZ5B

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 lần NOVEL Model: JSZ5B
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-202

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-202

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-202
Call: 0986.112.900
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-203

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-203

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-203
Call: 0986.112.900

Top

   (0)