Kính hiển vi

mỗi trang
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1005

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1652 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1652

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1652

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1153 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1153

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1153

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1151 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1151

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1151

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1051

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1601 Call

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1601

KÍNH HIỂN VI EUROMEX ECOBLUE MODEL EC.1601

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1101 Call

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1101

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1101

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1001 Call

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1001

Kính hiển vi Euromex EcoBlue model EC.1001

Call: 0976.677.766
Euromex monocular microscope CKL-LED Call

Euromex monocular microscope CKL-LED

Euromex monocular microscope CKL-LED

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR-K Call

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR-K

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR-K

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR Call

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR

Kính hiển vi Euromex monocular microscope XLR

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45 Call

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi euromex Novex microscope FL-100-LED Call

Kính hiển vi euromex Novex microscope FL-100-LED

Kính hiển vi euromex Novex microscope FL-100-LED

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi eromex Novex microscope FL-100-H Call

Kính hiển vi eromex Novex microscope FL-100-H

Kính hiển vi eromex Novex microscope FL-100-H

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45 with LED-illumination Call

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45 with LED-illumination

Kính hiển vi Euromex Novex school microscope SH-45 with LED-illumination

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi eromex NOVEX Macroscoop MA Call

Kính hiển vi eromex NOVEX Macroscoop MA

Kính hiển vi eromex NOVEX Macroscoop MA

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4225 Call

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4225

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4225

Call: 0976.677.766
KÍnh hiển vi euromex Novex microscope FL-100 Call

KÍnh hiển vi euromex Novex microscope FL-100

KÍnh hiển vi euromex Novex microscope FL-100

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex NOVEX μSMART 81,600 Call

Kính hiển vi Euromex NOVEX μSMART 81,600

Kính hiển vi Euromex NOVEX μSMART 81,600

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi euromex Novex Junior LED microscope Call

Kính hiển vi euromex Novex Junior LED microscope

Kính hiển vi euromex Novex Junior LED microscope

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4205 Call

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4205

Kính hiển vi Euromex BioBlue model : BB.4205

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 lần NOVEL Model: JSZ5B Call

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 lần NOVEL Model: JSZ5B

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 180 lần NOVEL Model: JSZ5B

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI NOVEL - NIKON, Model: JSZ5 Call

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI NOVEL - NIKON, Model: JSZ5

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI NOVEL - NIKON, Model: JSZ5

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-203 Call

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-203

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-203

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI KRUSS MSL4000-10/30-IL-TL Call

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI KRUSS MSL4000-10/30-IL-TL

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI KRUSS MSL4000-10/30-IL-TL

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi 2 mắt Euromex model :BB.1152-PLPHi Call

Kính hiển vi 2 mắt Euromex model :BB.1152-PLPHi

Kính hiển vi 2 mắt Euromex model :BB.1152-PLPHi

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-202 Call

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-202

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI 20 - 40 LẦN Model: XT-202

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1600 LẦN, Model: L1100A Call

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1600 LẦN, Model: L1100A

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1600 LẦN, Model: L1100A

Call: 0976.677.766
Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40 Call

Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40

Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX22

KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX22

KÍNH HIỂN 2 MẮT OLYMPUS Model: CX22

25,000,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH KRUSS Model: MBL2000-T

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH KRUSS Model: MBL2000-T

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH KRUSS Model: MBL2000-T

24,500,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A Call

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 640 LẦN Model: L500A

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 400 LẦN KRUSS Model: MML1200 Call

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 400 LẦN KRUSS Model: MML1200

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT 400 LẦN KRUSS Model: MML1200

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN Call

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN VÀ 1600 LẦN, Model: XSZ-107BN

Call: 0976.677.766
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN KRUSS, Model: MBL2000

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN KRUSS, Model: MBL2000

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT 1000 LẦN KRUSS, Model: MBL2000

14,500,000 đ
MUA NGAY
KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH, Model: XSZ-2007 –CCD Call

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH, Model: XSZ-2007 –CCD

KÍNH HIỂN VI KẾT NỐI MÁY TÍNH, Model: XSZ-2007 –CCD

Call: 0976.677.766

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Phi - 0976.677.766

Mr.Phi - 0976.677.766

Sản phẩm bán chạy

Thống kê

  • Đang online 69
  • Hôm nay 186
  • Hôm qua 244
  • Trong tuần 186
  • Trong tháng 4,921
  • Tổng cộng 164,231

Top

   (0)