Sản phẩm

mỗi trang
TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGL-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-150BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
tủ ấm lạnh

tủ ấm lạnh

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-70BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG  Model: 2XZ-4  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG  Model: 2XZ-2  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT  Model: DZ53T  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT  Model: DZ-1AII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT  Model: DZ24T  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT  Model: DH 4000BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN  Model: DH3600BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)  Model: GP-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU - Model: FY-130 - Hãng: Taisitelab/Mỹ - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY NGHIỀN

MÁY NGHIỀN

MÁY NGHIỀN - Model : FW177 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY NGHIỀN

MÁY NGHIỀN

MÁY NGHIỀN - Model : FW135 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY LẮC NGANG

MÁY LẮC NGANG

MÁY LẮC NGANG - Model : YC-F20R - Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY LẮC TRÒN

MÁY LẮC TRÒN

MÁY LẮC TRÒN - Model : YC-F20 - Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY KHUẤY ĐŨA

MÁY KHUẤY ĐŨA

MÁY KHUẤY ĐŨA - Model : PT-B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY KHUẤY ĐŨA

MÁY KHUẤY ĐŨA

MÁY KHUẤY ĐŨA - Model : JJ-1B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT (Ceramic)

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT (Ceramic)

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT (Ceramic) - Model: SH9-IIC - Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT - Model : SH-3 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 20 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 20 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 20 LÍT/GIỜ - Model : ZLSC-20L - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 10 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 10 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 10 LÍT/GIỜ - Model : ZLSC-10L - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 5 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 5 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 5 LÍT/GIỜ - Model: ZLSC-5L - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 20 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 20 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 20 LÍT/GIỜ - Model : DZ-20LIII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 10 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 10 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 10 LÍT/GIỜ - Model : DZ-10LIII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 5 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 5 LÍT/GIỜ

- Model : DZ-5LIII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ

BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ

BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ - Model: DK-98-II - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
Bếp đun bình cầu có khuấy từ

Bếp đun bình cầu có khuấy từ

Bếp đun bình cầu có khuấy từ - Model: 98-II-B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900

Top

   (0)