Sản phẩm

mỗi trang
BỘ THUỐC THỬ NPK TRONG ĐẤT Model MT6003

BỘ THUỐC THỬ NPK TRONG ĐẤT Model MT6003

BỘ THUỐC THỬ NPK TRONG ĐẤT Model MT6003 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ  Model TH300

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ Model TH300

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model TH300 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ Model TH310

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ Model TH310

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model TH310 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
MÁY ĐO ÁNH SÁNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW700

MÁY ĐO ÁNH SÁNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW700

MÁY ĐO ÁNH SÁNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW700 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
MÁY QUANG PHỔ ĐO PEROXIDE TRONG DẦU OLIVE Mi490

MÁY QUANG PHỔ ĐO PEROXIDE TRONG DẦU OLIVE Mi490

MÁY QUANG PHỔ ĐO PEROXIDE (PEROXIDE VALUE) TRONG DẦU OLIVE Model Mi490 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
THIẾT BỊ ĐO TDS  MC415

THIẾT BỊ ĐO TDS MC415

THIẾT BỊ ĐO TDS Model MC415 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
THIẾT BỊ ĐO TDS CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO TDS MC410

THIẾT BỊ ĐO TDS CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO TDS MC410

THIẾT BỊ ĐO TDS – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO TDS Model MC410 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
THIẾT BỊ ĐO EC Model MC315

THIẾT BỊ ĐO EC Model MC315

THIẾT BỊ ĐO EC Model MC315 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,850,000 đ
MUA NGAY
THIẾT BỊ ĐO EC CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO EC MC310

THIẾT BỊ ĐO EC CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO EC MC310

THIẾT BỊ ĐO EC – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO EC Model MC310 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,850,000 đ
MUA NGAY
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT pH/mV CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH/mV MC125

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT pH/mV CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH/mV MC125

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT pH/mV – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH/mV Model MC125 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

8,650,000 đ
MUA NGAY
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT mV CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO mV MC510

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT mV CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO mV MC510

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT mV – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO mV Model MC510 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

5,009,000 đ
MUA NGAY
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT pH CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH MC122

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT pH CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH MC122

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT pH – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH Model MC122 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

3,650,000 đ
MUA NGAY
THIẾT BỊ ĐO pH Model MC115

THIẾT BỊ ĐO pH Model MC115

THIẾT BỊ ĐO pH Model MC115 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,700,000 đ
MUA NGAY
THIẾT BỊ ĐO pH – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH Model MC110

THIẾT BỊ ĐO pH – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH Model MC110

THIẾT BỊ ĐO pH – CÀI ĐẶT KHOẢNG ĐO pH Model MC110 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY QUANG PHỔ ĐO IODINE ĐIỆN MW13

MÁY QUANG PHỔ ĐO IODINE ĐIỆN MW13

MÁY QUANG PHỔ ĐO IODINE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW13 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

1,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY QUANG PHỔ ĐO PHOSPHATE  Model MW12

MÁY QUANG PHỔ ĐO PHOSPHATE Model MW12

MÁY QUANG PHỔ ĐO PHOSPHATE ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW12 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

1,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT HIỆN SỐ Model MW14

MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT HIỆN SỐ Model MW14

MÁY QUANG PHỔ ĐO SẮT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW14 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

1,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE MNodel: MW11

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE MNodel: MW11

MÁY QUANG PHỔ ĐO CHLORINE TỔNG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW11 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

1,800,000 đ
MUA NGAY
KHÚC XẠ KẾ ĐO ETHYLENE GLYCOL/NHIỆT ĐỘ MA888

KHÚC XẠ KẾ ĐO ETHYLENE GLYCOL/NHIỆT ĐỘ MA888

KHÚC XẠ KẾ ĐO ETHYLENE GLYCOL/NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ SỐ Model MA888 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

3,600,000 đ
MUA NGAY
KHÚC XẠ KẾ ĐO BAUME/NHIỆT ĐỘ MA883

KHÚC XẠ KẾ ĐO BAUME/NHIỆT ĐỘ MA883

KHÚC XẠ KẾ ĐO BAUME/NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ SỐ Model MA883 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

3,600,000 đ
MUA NGAY
KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐƯỜNG MA881

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐƯỜNG MA881

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐƯỜNG (INVERT SUGAR) HIỂN THỊ SỐ Model MA881 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

3,600,000 đ
MUA NGAY
KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT/NHIỆT ĐỘ MA885

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT/NHIỆT ĐỘ MA885

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT/NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ SỐ Model MA885 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

3,600,000 đ
MUA NGAY
KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT/NHIỆT ĐỘ MA884

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT/NHIỆT ĐỘ MA884

KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT/NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ SỐ Model MA884 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

3,600,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO pH/EC/TDS/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY Mi806

MÁY ĐO pH/EC/TDS/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY Mi806

MÁY ĐO pH/EC/TDS/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi806 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

8,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO pH/EC/TDS/NHIỆT ĐỘ Mi805

MÁY ĐO pH/EC/TDS/NHIỆT ĐỘ Mi805

MÁY ĐO pH/EC/TDS/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi805 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

8,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO EC/TDS/ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY  Model Mi306

MÁY ĐO EC/TDS/ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY Model Mi306

MÁY ĐO EC/TDS/ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi306 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

9,700,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO EC/TDS/ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY  Model Mi306

MÁY ĐO EC/TDS/ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY Model Mi306

MÁY ĐO EC/TDS/ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi306 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

9,700,000 đ
MUA NGAY
+ MÁY ĐO ORP HIỆN SỐ Model MW500

+ MÁY ĐO ORP HIỆN SỐ Model MW500

MÁY ĐO ORP ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW500 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,900,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO OXY HÒA TAN Model Mi190

MÁY ĐO OXY HÒA TAN Model Mi190

MÁY ĐO OXY HÒA TAN/NHIỆT ĐỘ ĐỂ BÀN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model Mi190 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

25,000,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO OXY HÒA TAN Model MW600

MÁY ĐO OXY HÒA TAN Model MW600

MÁY ĐO OXY HÒA TAN CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW600 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

Call: 0986.112.900
MÁY ĐO pH/NHIỆT ĐỘ CẦM  HIỆN SỐ Model MW 102

MÁY ĐO pH/NHIỆT ĐỘ CẦM HIỆN SỐ Model MW 102

MÁY ĐO pH/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW 102 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

4,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO pH CẦM TAY HIỆN SỐ Model MW101

MÁY ĐO pH CẦM TAY HIỆN SỐ Model MW101

MÁY ĐO pH CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW101 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,780,000 đ
MUA NGAY
MÁY ĐO pH CẦM TAY HIỆN SỐ Model MW100

MÁY ĐO pH CẦM TAY HIỆN SỐ Model MW100

MÁY ĐO pH CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW100 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,620,000 đ
MUA NGAY
BÚT ĐO TDS HIỆN SỐ Model CD97

BÚT ĐO TDS HIỆN SỐ Model CD97

BÚT ĐO TDS ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model CD97 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani

1,000,000 đ
MUA NGAY
BÚT ĐO EC/TDS/NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model EC59

BÚT ĐO EC/TDS/NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model EC59

BÚT ĐO EC/TDS/NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model EC59 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

2,170,000 đ
MUA NGAY
BÚT ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model CD611

BÚT ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model CD611

BÚT ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model CD611 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)

950,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)