Sản phẩm

mỗi trang
TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Call

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Call

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Call

TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Call

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGL-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC Call

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

TỦ SẤY 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC  Model: WGLL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM LẠNH Call

TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-150BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
tủ ấm lạnh Call

tủ ấm lạnh

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-70BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG Call

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG  Model: 2XZ-4  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG Call

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG  Model: 2XZ-2  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 53 LÍT  Model: DZ53T  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT  Model: DZ-1AII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT Call

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 24 LÍT  Model: DZ24T  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM 71 LÍT Call

TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT  Model: DH 4000BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN Call

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN  Model: DH3600BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU Call

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU Call

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU Call

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU Call

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT) Call

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)  Model: GP-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU Call

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU

MÁY NGHIỀN DƯỢC LIỆU - Model: FY-130 - Hãng: Taisitelab/Mỹ - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY NGHIỀN Call

MÁY NGHIỀN

MÁY NGHIỀN - Model : FW177 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY NGHIỀN Call

MÁY NGHIỀN

MÁY NGHIỀN - Model : FW135 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY LẮC NGANG Call

MÁY LẮC NGANG

MÁY LẮC NGANG - Model : YC-F20R - Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY LẮC TRÒN Call

MÁY LẮC TRÒN

MÁY LẮC TRÒN - Model : YC-F20 - Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY KHUẤY ĐŨA Call

MÁY KHUẤY ĐŨA

MÁY KHUẤY ĐŨA - Model : PT-B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY KHUẤY ĐŨA Call

MÁY KHUẤY ĐŨA

MÁY KHUẤY ĐŨA - Model : JJ-1B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT (Ceramic) Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT (Ceramic)

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT (Ceramic) - Model: SH9-IIC - Hãng sản xuất: TaisiteLab/USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT Call

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT - Model : SH-3 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 20 LÍT/GIỜ Call

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 20 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 20 LÍT/GIỜ - Model : ZLSC-20L - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 10 LÍT/GIỜ Call

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 10 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 10 LÍT/GIỜ - Model : ZLSC-10L - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 5 LÍT/GIỜ Call

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 5 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 5 LÍT/GIỜ - Model: ZLSC-5L - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 20 LÍT/GIỜ Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 20 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 20 LÍT/GIỜ - Model : DZ-20LIII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 10 LÍT/GIỜ Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 10 LÍT/GIỜ

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 10 LÍT/GIỜ - Model : DZ-10LIII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 5 LÍT/GIỜ Call

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN 5 LÍT/GIỜ

- Model : DZ-5LIII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ Call

BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ

BẾP GIA NHIỆT 2 VỊ TRÍ - Model: DK-98-II - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766
Bếp đun bình cầu có khuấy từ Call

Bếp đun bình cầu có khuấy từ

Bếp đun bình cầu có khuấy từ - Model: 98-II-B - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0976.677.766

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Phi - 0976.677.766

Mr.Phi - 0976.677.766

Sản phẩm bán chạy

Thống kê

  • Đang online 36
  • Hôm nay 153
  • Hôm qua 244
  • Trong tuần 153
  • Trong tháng 4,888
  • Tổng cộng 164,198

Top

   (0)