Sản phẩm

mỗi trang
+ MÁY ĐO ORP HIỆN SỐ Model MW500

+ MÁY ĐO ORP HIỆN SỐ Model MW500

MÁY ĐO ORP ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ Model MW500 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani (Sản xuất tại Rumani - EU)
2,900,000 đ
MUA NGAY
+ MÁY ĐO pH/mV/ISE/NHIỆT ĐỘ ĐỂ BÀN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

+ MÁY ĐO pH/mV/ISE/NHIỆT ĐỘ ĐỂ BÀN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

+ MÁY ĐO pH/mV/ISE/NHIỆT ĐỘ ĐỂ BÀN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ
Call: 0986.112.900
BÀN DẰN TẠO MẪU XI MĂNG Model: ZS-15

BÀN DẰN TẠO MẪU XI MĂNG Model: ZS-15

BÀN DẰN TẠO MẪU XI MĂNG Model: ZS-15
Call: 0986.112.900
BÀN GIA NHIỆT ( BẾP GIA NHIỆT)

BÀN GIA NHIỆT ( BẾP GIA NHIỆT)

BÀN GIA NHIỆT ( BẾP GIA NHIỆT) - Model : DB-2 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0986.112.900
BÀN RUNG TẠO MẪU BÊ TÔNG ZHJ-1000

BÀN RUNG TẠO MẪU BÊ TÔNG ZHJ-1000

BÀN RUNG TẠO MẪU BÊ TÔNG ZHJ-1000
Call: 0986.112.900
Bẫy mẫu trầm tích Wildco

Bẫy mẫu trầm tích Wildco

Bẫy mẫu trầm tích Wildco
Call: 0986.112.900
Bể cách dầu 11 lít Daihan WHB-11

Bể cách dầu 11 lít Daihan WHB-11

Bể cách dầu 11 lít Daihan WHB-11
Call: 0986.112.900
Bể cách dầu 22 lít Daihan WHB-22

Bể cách dầu 22 lít Daihan WHB-22

Bể cách dầu 22 lít Daihan WHB-22
Call: 0986.112.900
Bể cách dầu Daihan 6 lít WHB-6

Bể cách dầu Daihan 6 lít WHB-6

Bể cách dầu Daihan 6 lít WHB-6
Call: 0986.112.900
BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ỔN NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ỔN NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ỔN NHIỆT) - Model: HHW21.420AII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0986.112.900
BỂ CÁCH THUỶ (BỂ ĐIỀU NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ (BỂ ĐIỀU NHIỆT)

BỂ CÁCH THUỶ (BỂ ĐIỀU NHIỆT) - Model : HHW21.600AII - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 10 lít Memmert WNB 10

Bể cách thủy 10 lít Memmert WNB 10

Bể cách thủy 10 lít Memmert WNB 10
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 11 lít DAIHAN WB-11

Bể cách thủy 11 lít DAIHAN WB-11

Bể cách thủy 11 lít DAIHAN WB-11
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 12 lít 4 vị trí HH-S4

Bể cách thủy 12 lít 4 vị trí HH-S4

Bể cách thủy 12 lít 4 vị trí HH-S4
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 18 lít 6 vị trí HH-S6

Bể cách thủy 18 lít 6 vị trí HH-S6

Bể cách thủy 18 lít 6 vị trí HH-S6
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 22 lít DAIHAN WB-22

Bể cách thủy 22 lít DAIHAN WB-22

Bể cách thủy 22 lít DAIHAN WB-22
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 24 lít 8 vị trí HH-S8

Bể cách thủy 24 lít 8 vị trí HH-S8

Bể cách thủy 24 lít 8 vị trí HH-S8
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 6 lít DAIHAN WB- 6

Bể cách thủy 6 lít DAIHAN WB- 6

Bể cách thủy 6 lít DAIHAN WB- 6
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 7 lít 2 vị trí HH-S2

Bể cách thủy 7 lít 2 vị trí HH-S2

Bể cách thủy 7 lít 2 vị trí HH-S2
Call: 0986.112.900
Bể cách thủy 7 lít Memmert WNB7

Bể cách thủy 7 lít Memmert WNB7

Bể cách thủy 7 lít Memmert WNB7
Call: 0986.112.900
BỂ CÁCH THỦY LABTECH 11 LÍT LWB-111D

BỂ CÁCH THỦY LABTECH 11 LÍT LWB-111D

BỂ CÁCH THỦY LABTECH 11 LÍT LWB-111D
Call: 0986.112.900
BỂ CÁCH THỦY LABTECH 22 LÍT LWB-122D

BỂ CÁCH THỦY LABTECH 22 LÍT LWB-122D

BỂ CÁCH THỦY LABTECH 22 LÍT LWB-122D
Call: 0986.112.900
BỂ CÁCH THỦY LABTECH 6 LÍT LWB-106D

BỂ CÁCH THỦY LABTECH 6 LÍT LWB-106D

BỂ CÁCH THỦY LABTECH 6 LÍT LWB-106D
Call: 0986.112.900
BỂ CÁCH THUỶ

BỂ CÁCH THUỶ

BỂ CÁCH THUỶ ( BỂ ĐIỀU NHIỆT) - Model : DK-98-IIA-H-4 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0986.112.900
Bể điều nhiệt 11 lít Daihan WCB-11

Bể điều nhiệt 11 lít Daihan WCB-11

Bể điều nhiệt 11 lít Daihan WCB-11
Call: 0986.112.900
Bể điều nhiệt 22 lít Daihan WCB-22

Bể điều nhiệt 22 lít Daihan WCB-22

Bể điều nhiệt 22 lít Daihan WCB-22
Call: 0986.112.900
Bể điều nhiệt Daihan 6 lít WCB-6

Bể điều nhiệt Daihan 6 lít WCB-6

Bể điều nhiệt Daihan 6 lít WCB-6
Call: 0986.112.900
Bể điều nhiệt đo độ nhớt 30 lít Daihan WVB-30

Bể điều nhiệt đo độ nhớt 30 lít Daihan WVB-30

Bể điều nhiệt đo độ nhớt 30 lít Daihan WVB-30
Call: 0986.112.900
Bể điều nhiệt đo độ nhớt 52 lít Daihan WVB-52

Bể điều nhiệt đo độ nhớt 52 lít Daihan WVB-52

Bể điều nhiệt đo độ nhớt 52 lít Daihan WVB-52
Call: 0986.112.900
Bể lắc cách thủy 30 lít Daihan WSB-30

Bể lắc cách thủy 30 lít Daihan WSB-30

Bể lắc cách thủy 30 lít Daihan WSB-30
Call: 0986.112.900
Bể lắc cách thủy 45 lít Daihan WSB-45

Bể lắc cách thủy 45 lít Daihan WSB-45

Bể lắc cách thủy 45 lít Daihan WSB-45
Call: 0986.112.900
Bể lắc cách thủy Daihan 18 lít WSB-18

Bể lắc cách thủy Daihan 18 lít WSB-18

Bể lắc cách thủy Daihan 18 lít WSB-18
Call: 0986.112.900
BỂ LẮC ĐIỀU NHIỆT( BỂ LẮC CÁCH THUỶ)

BỂ LẮC ĐIỀU NHIỆT( BỂ LẮC CÁCH THUỶ)

BỂ LẮC ĐIỀU NHIỆT( BỂ LẮC CÁCH THUỶ) - Model: YC-S30 - Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485
Call: 0986.112.900
BỂ ỔN NHIỆT BIOBASE

BỂ ỔN NHIỆT BIOBASE

BỂ ỔN NHIỆT BIOBASE
Call: 0986.112.900
Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB10

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB10

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB10
Call: 0986.112.900
Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14

Bể Ổn Nhiệt Memmert WNB14
Call: 0986.112.900

Top

   (0)