Tủ ấm - Tủ ấm lạnh

mỗi trang
TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-150BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
tủ ấm lạnh

tủ ấm lạnh

TỦ ẤM LẠNH - Model: SPX-70BIII - Hãng: Taisitelab/Mỹ - - Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT

TỦ ẤM 71 LÍT  Model: DH 4000BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

TỦ ẤM 43 LÍT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN  Model: DH3600BII  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 230 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-230BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 125 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-125BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 65 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-65BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU

TỦ ẤM 45 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC CÓ CỬA SỔ KÍNH QUAN SÁT MẪU  Model: WPL-45BE  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)

TỦ ẤM VÀ TỦ SẤY KẾT HỢP ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC (45 LÍT)  Model: GP-45B  Hãng sản xuất: TaisiteLab / USA  Đạt chứng chỉ: CE, ISO9001, ISO13485

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ

TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ

TỦ ẤM LẠNH 0 – 65 0C 150 LÍT, Model: SPX-150BⅢ

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ

TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ

TỦ ẤM HIỆN SỐ 42 LÍT, MODEL: DH3600Ⅱ

Call: 0986.112.900
Tủ ấm lạnh Biobase

Tủ ấm lạnh Biobase

Tủ ấm lạnh Biobase

Call: 0986.112.900
Tủ ấm sáng Biobase

Tủ ấm sáng Biobase

Tủ ấm sáng Biobase

Call: 0986.112.900
Tủ ấm CO2 BIOBASE

Tủ ấm CO2 BIOBASE

Tủ ấm CO2 BIOBASE

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 105 LÍT DAIHAN WIG- 105

TỦ ẤM 105 LÍT DAIHAN WIG- 105

TỦ ẤM 105 LÍT DAIHAN WIG- 105

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB500

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INE500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INE500

TỦ ẤM 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INE500

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 155 LÍT DAIHAN WIG- 155

TỦ ẤM 155 LÍT DAIHAN WIG- 155

TỦ ẤM 155 LÍT DAIHAN WIG- 155

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 256 LÍT MEMMERT – ĐỨC

TỦ ẤM 256 LÍT MEMMERT – ĐỨC

TỦ ẤM 256 LÍT MEMMERT – ĐỨC

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 32 LÍT DAIHAN WIG- 32

TỦ ẤM 32 LÍT DAIHAN WIG- 32

TỦ ẤM 32 LÍT DAIHAN WIG- 32

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 32 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB200

TỦ ẤM 32 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB200

TỦ ẤM 32 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB200

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 50 LÍT DAIHAN WIG- 50

TỦ ẤM 50 LÍT DAIHAN WIG- 50

TỦ ẤM 50 LÍT DAIHAN WIG- 50

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 53 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB400

TỦ ẤM 53 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB400

TỦ ẤM 53 LÍT MEMMERT – ĐỨC INB400

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM CO2 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INC-108

TỦ ẤM CO2 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INC-108

TỦ ẤM CO2 108 LÍT MEMMERT – ĐỨC INC-108

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM MEMMERT IN55

TỦ ẤM MEMMERT IN55

TỦ ẤM MEMMERT IN55

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM MEMMERT IN75

TỦ ẤM MEMMERT IN75

TỦ ẤM MEMMERT IN75

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM MEMMERT IN110

TỦ ẤM MEMMERT IN110

TỦ ẤM MEMMERT IN110

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM MEMMERT IN160

TỦ ẤM MEMMERT IN160

TỦ ẤM MEMMERT IN160

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM CO2 150 LÍT LABTECH LCO-265AI

TỦ ẤM CO2 150 LÍT LABTECH LCO-265AI

TỦ ẤM CO2 150 LÍT LABTECH LCO-265AI

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM CO2 101 LÍT LABTECH LCO-165AI

TỦ ẤM CO2 101 LÍT LABTECH LCO-165AI

TỦ ẤM CO2 101 LÍT LABTECH LCO-165AI

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 32 LÍT LABTECH LIB-030M

TỦ ẤM 32 LÍT LABTECH LIB-030M

TỦ ẤM 32 LÍT LABTECH LIB-030M

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 56 LÍT LABTECH LIB-060M

TỦ ẤM 56 LÍT LABTECH LIB-060M

TỦ ẤM 56 LÍT LABTECH LIB-060M

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 300 LÍT LABTECH LIB-300M

TỦ ẤM 300 LÍT LABTECH LIB-300M

TỦ ẤM 300 LÍT LABTECH LIB-300M

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM CO2 50 LÍT LABTECH LCO-065AI

TỦ ẤM CO2 50 LÍT LABTECH LCO-065AI

TỦ ẤM CO2 50 LÍT LABTECH LCO-065AI

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM CO2 324 LÍT LCO-365AI

TỦ ẤM CO2 324 LÍT LCO-365AI

TỦ ẤM CO2 324 LÍT LCO-365AI

Call: 0986.112.900
TỦ ẤM 10 LÍT LABTECH LIB-010M

TỦ ẤM 10 LÍT LABTECH LIB-010M

TỦ ẤM 10 LÍT LABTECH LIB-010M

Call: 0986.112.900

Top

   (0)