Máy li tâm

mỗi trang
MÁY LI TÂM 12 ỐNG 80-2 (80-2B)

MÁY LI TÂM 12 ỐNG 80-2 (80-2B)

MÁY LI TÂM 12 ỐNG 80-2 (80-2B)
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM 4000 VÒNG/PHÚT, 6 ỐNG X 20ML 800D (800B)

MÁY LI TÂM 4000 VÒNG/PHÚT, 6 ỐNG X 20ML 800D (800B)

MÁY LI TÂM 4000 VÒNG/PHÚT, 6 ỐNG X 20ML 800D (800B)
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5000 VÒNG/PHÚT L600A

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5000 VÒNG/PHÚT L600A

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5000 VÒNG/PHÚT L600A
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT L530

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT L530

MÁY LI TÂM ĐỂ BÀN 5300 VÒNG/ PHÚT L530
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Z130M

MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Z130M

MÁY LI TÂM HERMLE- ĐỨC Z130M
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY HANDZENTRIFUGE

MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY HANDZENTRIFUGE

MÁY LI TÂM HETTICH BẰNG TAY HANDZENTRIFUGE
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH EBA 20

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 20

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 20
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH EBA 21

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 21

MÁY LI TÂM HETTICH EBA 21
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH EBA20S

MÁY LI TÂM HETTICH EBA20S

MÁY LI TÂM HETTICH EBA20S
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 120

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 120

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 120
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 200

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 200

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 200
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 220

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 220

MÁY LI TÂM HETTICH MIKRO 220
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTANA 460

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTANA 460

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTANA 460
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTANA 460R

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTANA 460R

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTANA 460R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380R

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380R

MÁY LI TÂM HETTICH Model: ROTINA 380R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH ROTINA 420

MÁY LI TÂM HETTICH ROTINA 420

MÁY LI TÂM HETTICH ROTINA 420
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200-S

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200-S

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 200-S
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 270

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 270

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 270
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 280

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 280

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: EBA 280
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: MIKRO 185

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: MIKRO 185

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: MIKRO 185
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH, Model: UNIVERSAL 320

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: UNIVERSAL 320

MÁY LI TÂM HETTICH, Model: UNIVERSAL 320
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM HETTICH, Model:UNIVERSAL 320R

MÁY LI TÂM HETTICH, Model:UNIVERSAL 320R

MÁY LI TÂM HETTICH, Model:UNIVERSAL 320R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH MIKRO 200R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH MIKRO 200R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH MIKRO 200R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH MIKRO 220R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH MIKRO 220R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH MIKRO 220R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH ROTINA 420R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH ROTINA 420R

MÁY LI TÂM LẠNH HETTICH ROTINA 420R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO GL-21M

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO GL-21M

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO GL-21M
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1650R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1650R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1650R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1850R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1850R

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H1850R
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H2050R-1

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H2050R-1

MÁY LI TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO H2050R-1
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM MÁU HAEMATOKRIT 210

MÁY LI TÂM MÁU HAEMATOKRIT 210

MÁY LI TÂM MÁU HAEMATOKRIT 210
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM MÁU Model: HAEMATOKRIT 200

MÁY LI TÂM MÁU Model: HAEMATOKRIT 200

MÁY LI TÂM MÁU Model: HAEMATOKRIT 200
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM THƯỜNG L-420/ L-500/ L600

MÁY LI TÂM THƯỜNG L-420/ L-500/ L600

MÁY LI TÂM THƯỜNG L-420/ L-500/ L600
Call: 0986.112.900
MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1850

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1850

MÁY LI TÂM TỐC ĐỘ CAO H1850
Call: 0986.112.900
MÁY LY TÂM ROTOFIX 46

MÁY LY TÂM ROTOFIX 46

MÁY LY TÂM ROTOFIX 46
Call: 0986.112.900

Top

   (0)