Thiết bị đo môi trường nước

mỗi trang
Bẫy mẫu trầm tích Wildco

Bẫy mẫu trầm tích Wildco

Bẫy mẫu trầm tích Wildco

Call: 0986.112.900
Cuốc lấy mẫu loại nhỏ Wildco

Cuốc lấy mẫu loại nhỏ Wildco

Cuốc lấy mẫu loại nhỏ Wildco

Call: 0986.112.900
Ống phóng piston lấy mẫu trầm tích loại nhỏ

Ống phóng piston lấy mẫu trầm tích loại nhỏ

Ống phóng piston lấy mẫu trầm tích loại nhỏ

Call: 0986.112.900
Buồng đếm thực vật phù du Wildco

Buồng đếm thực vật phù du Wildco

Buồng đếm thực vật phù du Wildco

Call: 0986.112.900
THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1120-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1120-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1120-C42

Call: 0986.112.900
THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1130-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1130-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1130-C42

Call: 0986.112.900
THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1160-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1160-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1160-C42

Call: 0986.112.900
THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1140-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1140-C42

THIẾT BỊ LẤY MẪU NƯỚC LOẠI ĐỨNG 1140-C42

Call: 0986.112.900
Dụng cụ lấy mẫu nước TEFLON KEMMERER 1295-B32

Dụng cụ lấy mẫu nước TEFLON KEMMERER 1295-B32

Dụng cụ lấy mẫu nước TEFLON KEMMERER 1295-B32

Call: 0986.112.900
Thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang Model: 11series-G42/H42

Thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang Model: 11series-G42/H42

Thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang Model: 11series-G42/H42

Call: 0986.112.900
Thiết bị lấy mẫu nước  Model: Cat.No : 78-400

Thiết bị lấy mẫu nước Model: Cat.No : 78-400

Thiết bị lấy mẫu nước Model: Cat.No : 78-400

Call: 0986.112.900
Thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang Model: 19series-G62

Thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang Model: 19series-G62

Thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang Model: 19series-G62

Call: 0986.112.900
Máy ép kiểu trục quay Model : 110-H10

Máy ép kiểu trục quay Model : 110-H10

Máy ép kiểu trục quay Model : 110-H10

Call: 0986.112.900
Thiết bị lấy mẫu nước loại đứng Model: 1920/1930-C62/D62

Thiết bị lấy mẫu nước loại đứng Model: 1920/1930-C62/D62

Thiết bị lấy mẫu nước loại đứng Model: 1920/1930-C62/D62

Call: 0986.112.900
Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40

Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40

Kính hiển vi cầm tay Model : 1812– C40

Call: 0986.112.900

Top

   (0)