Thiết bị thí nghiệm dầu mỏ

mỗi trang
Máy đo điểm đông đặc Changji SYD510G

Máy đo điểm đông đặc Changji SYD510G

Máy đo điểm đông đặc Changji SYD510G

Call: 0986.112.900
Máy xác định hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu bằng phương pháp lò nung Changji SYD387

Máy xác định hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu bằng phương pháp lò nung Changji SYD387

Máy xác định hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu bằng phương pháp lò nung Changji SYD387

Call: 0986.112.900
Máy đo điểm đông Changji SYD2430

Máy đo điểm đông Changji SYD2430

Máy đo điểm đông Changji SYD2430

Call: 0986.112.900
Máy xác định điểm aniline trong dầu Changji SYD262A

Máy xác định điểm aniline trong dầu Changji SYD262A

Máy xác định điểm aniline trong dầu Changji SYD262A

Call: 0986.112.900
Thiết bị xác định lưu huỳnh trong xăng dầu bằng phương pháp đốt Changji SYD380B

Thiết bị xác định lưu huỳnh trong xăng dầu bằng phương pháp đốt Changji SYD380B

Thiết bị xác định lưu huỳnh trong xăng dầu bằng phương pháp đốt Changji SYD380B

Call: 0986.112.900
Máy đo độ xuyên kim Changji SYD2801A

Máy đo độ xuyên kim Changji SYD2801A

Máy đo độ xuyên kim Changji SYD2801A

Call: 0986.112.900
Máy đo độ bền oxy hóa dầu nhờn Changji SYD0193

Máy đo độ bền oxy hóa dầu nhờn Changji SYD0193

Máy đo độ bền oxy hóa dầu nhờn Changji SYD0193

Call: 0986.112.900
Máy xác định khả năng tách lớp của dầu mỏ Changji SYD7305

Máy xác định khả năng tách lớp của dầu mỏ Changji SYD7305

Máy xác định khả năng tách lớp của dầu mỏ Changji SYD7305

Call: 0986.112.900
Máy đo độ ăn mòn đồng kim loại của xăng dầu Changji SUD5096A

Máy đo độ ăn mòn đồng kim loại của xăng dầu Changji SUD5096A

Máy đo độ ăn mòn đồng kim loại của xăng dầu Changji SUD5096A

Call: 0986.112.900
Thiết bị đo tỷ trọng của dầu Changji SYD-1884

Thiết bị đo tỷ trọng của dầu Changji SYD-1884

Thiết bị đo tỷ trọng của dầu Changji SYD-1884

Call: 0986.112.900
Máy xác định hàm lượng nhựa trong dầu Changji SYD8019A

Máy xác định hàm lượng nhựa trong dầu Changji SYD8019A

Máy xác định hàm lượng nhựa trong dầu Changji SYD8019A

Call: 0986.112.900
Máy đo độ nhớt động học Changji SYD2526C

Máy đo độ nhớt động học Changji SYD2526C

Máy đo độ nhớt động học Changji SYD2526C

Call: 0986.112.900

Top

   (0)