MICROPIPET ISOLAB – ĐỨC

MICROPIPET ISOLAB – ĐỨC

(1 đánh giá)

ISOLAB – ĐỨC

MICROPIPET ISOLAB – ĐỨC

Call: 0981.967.066

MICROPIPET ISOLAB – ĐỨC
Micropipette thay đổi thể tích ( Hàng có sẵn)

 

 

Kiểu Micropipet Dải đo Đơn giá
Thay đổi thể tích 0.2 - 2.0µl 1,500,000 VNĐ
Thay đổi thể tích 0.5 - 10µl  1.500.000 VNĐ
Thay đổi thể tích 2 - 20 µl 1.500.000 VNĐ
Thay đổi thể tích 5-50 µl 1.400.000 VNĐ
Thay đổi thể tích 10-100 µl 1.400.000 VNĐ
Thay đổi thể tích 20-200 µl 1.400.000 VNĐ
Thay đổi thể tích 100-1000 µl 1.400.000 VNĐ
Thay đổi thể tích 1-10 ml 1.400.000 VNĐ

 

 

2. Micropipette cố định ( Hàng có sẵn)

 

 

Kiểu Micropipet Dải đo Đơn giá
Cố định thể tích 5.0µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 10.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 20.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 25.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 50.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 100.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 200.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 250.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 500.0 µl 1.000.000 VNĐ
Cố định thể tích 1000.0 µl 1.000.000 VNĐ

 

 

 
3. Micropipette 8 kênh thay đổi thể tích ( Hàng có sẵn)

 

 

Kiểu Micropipet Dải đo Đơn giá
8 kênh 0.5 - 10µl  5.600.000 VNĐ
8 kênh 2 - 20 µl 5.600.000 VNĐ
8 kênh 5-50 µl 5.600.000 VNĐ
8 kênh 10-100 µl 5.600.000 VNĐ
8 kênh 40-300 µl 5.600.000 VNĐ

 

 

4. Micropipette 12 kênh thay đổi thể tích ( Hàng có sẵn)

 

 

Kiểu Micropipet Dải đo Đơn giá
12 kênh 0.5 - 10µl  6.800.000 VNĐ
12 kênh 2 - 20 µl 6.800.000 VNĐ
12 kênh 5-50 µl 6.800.000 VNĐ
12 kênh 10-100 µl 6.800.000 VNĐ
12 kênh 40-300 µl 6.800.000 VNĐ
 

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

GILSON PIPETMAN® L

GILSON PIPETMAN® L

Call: 0981.967.066
PiPet GILSON

PiPet GILSON

Call: 0981.967.066
PIPET GILSON Macroman

PIPET GILSON Macroman

Call: 0981.967.066
Micropipet EMC - Đức

Micropipet EMC - Đức

Call: 0981.967.066

Top

   (0)